OPTIKA VISUS
    21220 Bečej, Zelena ulica 43

 
    Vl. Erika Hekker
 
    Tel: 021/6911-685
    Mob: 069/1920-381
 
    E-mail: visus.optika@gmail.com
    Web: www.optikavisus.backabanat.com
 
   Radno vreme: 8.30 - 16 h
   Petak: 8.30 - 13 h
   Subota: 9 - 12 h
 
 
 
    
 
    - U Optici Visus se vrši stručna konsultacija i korekcija dioptrije.
    - Veliki izbor modernih dioptrijskih okvira.
    - Mogućnost nabavke svih dioptrija od svetskih poznatih
       proizvođača (Hoya, Essilor)